SPRAWDŹ

ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

opole zyczliwosc

Celem głównym kampanii jest promowanie życzliwości rozumianej jako: uczynność, uprzejmość, uczciwość, wrażliwość, opiekuńczość, serdeczność, współczucie, spokój, przyjaźń, zrozumienie, czułość, ciepło, poświęcenie, wdzięk, empatię, szczodrość, lojalność, pomoc, zrozumienie, otwartość, wrażliwość, szacunek, wielkoduszność, wyrozumiałość, tolerancja, troska, dobro oraz poruszać kwestę pozytywnych zachowań m.in. wobec osób starszych czy niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe będą realizowane poprzez następujące działania:

 • promowanie wśród lokalnego społeczeństwa uczynności oraz uprzejmości, uczciwości;
 • zachęcenie mieszkańców miasta do podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postawy życzliwości wobec innych;
 • integracja różnych grup społecznych (niepełnosprawni, seniorzy, młodzież);
 • promowanie współdziałania i wzajemnej pomocy w społeczeństwie;
 • promowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promowanie działalności na rzecz osób starszych;
 • promowanie działalności na rzecz młodzieży;
 • promowanie działalności na rzecz usunięcia hejtu i mowy nienawiści z przestrzeni publicznej;

Zapraszamy naszych przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami na dni adapatcyjne, które odbędą się w ostatnim tygodniu czerwca (od poniedziałku 24.06. do 28.06.2019) od godziny 17:00-19:00. W ciągu całego tygodnia dzieci będą miały możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i zabawach.


Nauczyciele służą wszelkimi informacjami dotyczącymi funkcjonowania naszego przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 54  w Opolu Jadwiga Bryk,

informuje że od dnia 27 kwietnia 2019 r. strajk nauczycieli  zostaje zawieszony

do września 2019r. W związku z tym od poniedziałku tj. 29 kwietnia 2019 r.

Przedszkole wznawia pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zapraszamy wszystkie dzieci.

emi

Rozwój słownika dziecka do siódmego roku życia

Dzień dobry,

w poniższym artykule mojego cyklu logopedycznego chciałabym zaprezentować Państwu charakterystykę etapów rozwoju mowy u dziecka.

            „Rozwój mowy dziecka przebiega pewnymi etapami o ustalonej kolejności. Czas ich pojawiania się w zasadzie jest stały, ale dopuszczalne są pewne przesunięcia, nie większe jednak niż pół roku. Każdy z etapów odznacza się charakterystycznym dla niego osiągnięciem, które zmienia zasadniczo sposób komunikowania się dziecka z otoczeniem”[1] .

 1. 1. Pierwszy rok życia - Okres melodii.

Dziecko, nawiązawszy w rezultacie wytrwałej aktywności matki kontakt społeczno-psychologiczny z otoczeniem, posługuje się w komunikacji:

 • krzykiem
 • okrzykami naturalnymi
 • głosami artykulacyjnymi
 • tworami onomatopeicznymi

Do trzeciego miesiąca życia dziecko, nawiązuje kontakt wzrokowy, uśmiecha się, reaguje na dźwięk, płacze. Od trzeciego do szóstego miesiąca : wydaje rozmaite dźwięki - coraz bardziej przypominające głoski, oraz piski i krzyki. Zaczyna rozpoznawać różnice między gniewnym   a przyjaznym głosem.

Okres melodii (pierwszy rok życia) to stadium przed - językowe. Jest to ważny etap. Przygotowuje dziecko do mowy właściwej poprzez doskonalenie i rozwój sprawności oddechowej, fonacyjnej, artykulacyjnej oraz funkcji słuchowej. „Dziecko dostrzega i przekonuje się , że intencjonalne twory głosowe mogą coś oznaczać i za ich pomocą można coś uzyskać”[2]. Płacz i gaworzenie wykorzystywane są celowo dla zwrócenia uwagi otoczenia, co uznaje się za ważny moment w socjalizacji i rozwoju mowy dziecka.

Do dwunastego miesiąca życia dziecko rozpoznaje już nazwy częściej widzianych przedmiotów. Wykonuje proste gesty, takie jak klaskanie dłońmi, oraz krzyczy, by zwrócić na siebie uwagę. Jego gaworzenie staje się coraz bardziej złożone. Zaczyna porozumiewać się za pomocą wyrazu twarzy, gestów oraz głosu”[3].

 1. 2. Między pierwszym a drugim rokiem życia dziecko zaczyna wypowiadać pojedyncze słowa lub fragmenty słów. W rozwoju mowy jest to „okres wyrazu”. „Artykulacja jest jeszcze nie dokształcona, ale w tym, jak mówi możemy dostrzec poprawną melodię, akcent i rytm”[4].

Dalej postępuje szybki przyrost zasobu słów, które dziecko, czasem jeszcze niewyraźnie, zaczyna wypowiadać. Wiele też rozumie z tego, co się do niego mówi, samo próbuje budować krótkie zdania.

 1. 3. Przełomowy jest etap między drugim i trzecim rokiem życia dziecka. Jest to okres zdania, rozstrzygający o dalszym rozwoju mowy. Dziecko wzbogaca swój słownik jego wypowiedzi są coraz bardziej poprawne – gramatycznie i fonetycznie.

4.Od trzeciego roku życia znacząco poprawia się jakość wypowiedzi dziecka. Potrafi ono już opowiadać o wydarzeniach, które dzieją się „tu i teraz” Potrafi też prowadzić rozmowę, na zmianę mówiąc i słuchając. Reaguje na pytania i polecenia. Osoby spoza kręgu domowników powinny w większości wypadków rozumieć, co dziecko mówi, choć może ono jeszcze mylić głoski”[5].

5.Do siódmego roku życia trwa okres swoistej mowy dziecięcej. Dziecko prowadzi teraz swobodne rozmowy,”[6]. Buduje zdania i opowiada historyjki. Posiada rozbudowane słownictwo i potrafi używać zdań złożonych z ośmiu lub więcej słów. Potrafi przekazywać informację. Umie opowiadać o wydarzeniach, które miały miejsce wczoraj lub nastąpią jutro. Często zadaje pytania. Wszystkie dźwięki wypowiada wyraźnie. Zdarza mu się jeszcze robić błędy gramatyczne. Jego słownictwo stale rozwija się.

 

[1]    E. Słodownik - Rycaj, 0 mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju, Warszawa 2000, s.15.

[2]    L. Clark, C. Ireland, Uczymy się mówić, mówimy, by się uczyć, Poznań 1998, s. 26.

[3]    L. Clark, C. Ireland, Uczymy się mówić, mówimy, by się uczyć, Poznań 1998, s. 26.

[4]    K. Wnukowska, Czy moje dziecko mówi poprawnie. Poradnik logopedyczny, Gdańsk 2010,s . 16.

[5]    L. Clark, C. Ireland, Uczymy się mówić, mówimy, by się uczyć, Poznań 1998, s. 26.

[6]    L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1966, s. 68.